Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / be, bè, bé, bẻ (bẽ, bẹ)
Câu hỏi
Bỏ dấu hỏi ở tiếng ''bẻ'' và sau đó thêm dấu ngã thì ta được tiếng mới nào?
Đáp án
Bỏ dấu hỏi ở tiếng ''bẻ'' và sau đó thêm dấu ngã thì ta được tiếng mới nào?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích