Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / be, bè, bé, bẻ (bẽ, bẹ)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Bỏ dấu hỏi ở tiếng ''bẻ'' và sau đó thêm dấu ngã thì ta được tiếng mới nào?
Đáp án
Bỏ dấu hỏi ở tiếng ''bẻ'' và sau đó thêm dấu ngã thì ta được tiếng mới nào?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích