Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 4 / Bảo vệ mắt và tai
Câu hỏi

Nhìn hình và cho biết bác sỹ đang làm gì bạn nhỏ?

Đáp án

Nhìn hình và cho biết bác sỹ đang làm gì bạn nhỏ?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích