Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 4 / Bảo vệ mắt và tai


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nhìn hình và cho biết bác sỹ đang làm gì bạn nhỏ?

Đáp án

Nhìn hình và cho biết bác sỹ đang làm gì bạn nhỏ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích