Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / Bảng trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các số sau vào ô trống thích hợp

  • 24
  • 15
  • 11
  • 37
Biểu thức Giá trị x
12 + x = 36
x + 23 = 34
72 - 35 = x
15 + x = 30
Đáp án
Biểu thức Giá trị x
12 + x = 36
x + 23 = 34
72 - 35 = x
15 + x = 30

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích