Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 4 / Bằng nhau. Dấu = (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn những đáp án đúng:

Đáp án

Chọn những đáp án đúng:

(Chú ý: dạng bài trắc nghiệm nhiều lựa chọn - học sinh tìm những lựa chọn mà e cho là đúng)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích