Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / Bảng nhân 5 (Tuần 27)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính nhẩm :
5cm x 6 + 3dm = ?

Đáp án

Tính nhẩm :
5cm x 6 + 3dm = ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích