Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 20 / Bảng nhân 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Vào năm học mới, mỗi xe đón 5 bạn lớp 2A đến trường. Biết rằng có 8 xe đi hết 5 bạn và 1 xe chỉ đi 3 bạn.

Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 2A là:

5 x + = ( học  sinh ).

                          Đáp số: học sinh.

Đáp án

Vào năm học mới, mỗi xe đón 5 bạn lớp 2A đến trường. Biết rằng có 8 xe đi hết 5 bạn và 1 xe chỉ đi 3 bạn.

Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 2A là:

5 x + = ( học  sinh ).

                          Đáp số: học sinh.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích