Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 21 / Bảng nhân 4 (Tuần 21)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tính:
4 x 6 = ?
Đáp án
Tính:
4 x 6 = ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích