Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 20 / Bảng nhân 4 (Tuần 20)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lớp 2A chọn ra 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn để đi học môn học mới thì số học sinh còn lại của lớp là 23 bạn. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

  • Đáp số: 35 học sinh. 
  • 3 x 4 = 12 ( học sinh ).
  • 12 + 23 = 35 ( học sinh ).
  • Số học sinh đi học môn mới của lớp 2A là:
  • Số học sinh của lớp 2A là:

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích