Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 19 / Bảng nhân 4


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mỗi túi có 4kg gạo, hỏi 8 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  • 32
  • 34
  • 4
8 túi đựng được số ki-lô-gam là:
x 8 =
(kg gạo)
Đáp án
8 túi đựng được số ki-lô-gam là:
x 8 =
(kg gạo)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích