Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Bảng nhân 3 (Tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mỗi rổ có 3 quả cam. Hỏi 7 rổ như thế có bao nhiêu quả cam ?

Đáp án

Mỗi rổ có 3 quả cam. Hỏi 7 rổ như thế có bao nhiêu quả cam ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích