Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 21 / Bảng nhân 3 (tuần 21)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Mỗi túi có 3 cái kẹo. Hỏi 10 túi như thế có bao nhiêu cái kẹo ?
Đáp án
Mỗi túi có 3 cái kẹo. Hỏi 10 túi như thế có bao nhiêu cái kẹo ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích