Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 19 / Bảng nhân 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

                                  

Mỗi mỗi chùm bóng có 3 quả bóng bay. Hỏi 7 chùm bóng có bao nhiêu quả bóng bay?

  • 21
  • 22
  • 7
7 hộp có số quả bóng là: 3 x
=
(quả)
Đáp án
7 hộp có số quả bóng là: 3 x
=
(quả)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích