Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 19 / Bảng nhân 2


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mỗi con gà có 2 cái chân. Hỏi 7 con gà có bao nhiêu cái chân?

  • 15
  • 7
  • 14
7 con gà có số cái chân là: 2 x
=
(cái chân).
Đáp án
7 con gà có số cái chân là: 2 x
=
(cái chân).

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích