Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 (Tuần 17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các phép tính sau vào ô trống để được phép tính có kết quả bằng với phép tính đã cho.

  • 9 - 4
  • 6 + 1
  • 9 - 5
  • 7 - 1
10 - 5 =
4 + 3 =
8 - 2 =
7 - 3 =
Đáp án
10 - 5 =
4 + 3 =
8 - 2 =
7 - 3 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích