Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống lần lượt từ trái sang phải để được phép tính đúng:

  • 2
  • 3
  • 9
  • 5
  • 10
Tổng số hươu trong hình là: 
+
+
=
Đáp án
Tổng số hươu trong hình là: 
+
+
=

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích