Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / Bảng cộng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hòa vót được 35 que tính. Hòa vót được nhiều hơn Mai 15 que tính và nhiều hơn Hoàng 10 que tính. Vậy cả ba bạn vót được tất cả que tính. 

Đáp án

Hòa vót được 35 que tính. Hòa vót được nhiều hơn Mai 15 que tính và nhiều hơn Hoàng 10 que tính. Vậy cả ba bạn vót được tất cả que tính. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích