Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 24 / Bảng chia 5


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số thích hợp để hoàn thành các phép tính sau:

  • 15
  • 12
  • 7
  • 4
  • 10
  • 2
 
 20 : 5 =  
 35 : 5 =  
 40 : 5 : 4 =  
 50 : 5 : 1 =  
 30 : 5 x 2 =  
Đáp án
 
 20 : 5 =  
 35 : 5 =  
 40 : 5 : 4 =  
 50 : 5 : 1 =  
 30 : 5 x 2 =  

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích