Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / Bảng chia 4 (Tuần 27)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tính nhẩm :
12 : 4 = ?
Đáp án
Tính nhẩm :
12 : 4 = ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích