Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Bảng chia 4 (Tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có 28 cái bánh chia đều vào 4 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh ?

Đáp án

Có 28 cái bánh chia đều vào 4 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích