Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 23 / Bảng chia 4


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm X:
4 x X + 10 = 35 + 5 x 4 - 5
Đáp án
Tìm X:
4 x X + 10 = 35 + 5 x 4 - 5
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích