Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 24 / Bảng chia 3 (Tuần 24)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cô giáo có 15 quyển vở chia đều cho 3 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn học sinh được bao nhiêu quyển vở?

Đáp án

Cô giáo có 15 quyển vở chia đều cho 3 bạn học sinh. Hỏi mỗi bạn học sinh được bao nhiêu quyển vở?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích