Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 22 / Bảng chia 3


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
20 : 2 + 7 + 9 … 21 : 3 + 3 + 3
Đáp án
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
20 : 2 + 7 + 9 … 21 : 3 + 3 + 3
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích