Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 22 / Bảng chia 2 (Tuần 22)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Thương của phép chia là : 6
Số chia : 2
Số bị chia là :
Đáp án
Thương của phép chia là : 6
Số chia : 2
Số bị chia là :
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích