Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 6 / Bài toán về nhiều hơn(tuần 6)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mẹ mua 27 con gà con và một số con vịt con là số liền trước số 40. Vậy mẹ mua tất cả con. 

Đáp án

Mẹ mua 27 con gà con và một số con vịt con là số liền trước số 40. Vậy mẹ mua tất cả con. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích