Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 5 / Bài toán về nhiều hơn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cây ổi nhà Tuấn rất nhiều quả. Buổi sáng, Tuấn cùng mẹ hái 25 quả ổi. Buổi trưa, mẹ hái thêm một số quả ổi là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Buổi chiều, mẹ hái nhiều hơn buổi trưa 9 quả nữa.

Vậy tất cả có  quả ổi đã hái.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cây ổi nhà Tuấn rất nhiều quả. Buổi sáng, Tuấn cùng mẹ hái 25 quả ổi. Buổi trưa, mẹ hái thêm một số quả ổi là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Buổi chiều, mẹ hái nhiều hơn buổi trưa 9 quả nữa.

Vậy tất cả có  quả ổi đã hái.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích