Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 6 / Bài toán về ít hơn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dũng năm nay 18 tuổi, Dũng hơn Bình 5 tuổi, Tuấn kém Bình 2 tuổi. Vậy Tuấn tuổi.

Đáp án

Dũng năm nay 18 tuổi, Dũng hơn Bình 5 tuổi, Tuấn kém Bình 2 tuổi. Vậy Tuấn tuổi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích