Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 9 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 9)
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích