Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 8 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 8)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Ông năm nay 72 tuổi, ông hơn cháu 62 tuổi. Tổng số tuổi của hai ông cháu là .

Đáp án

Ông năm nay 72 tuổi, ông hơn cháu 62 tuổi. Tổng số tuổi của hai ông cháu là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích