Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 8 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 8)
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Có 4 gợi ý cho câu hỏi này! 4

Gợi ý 1

- Để điền được kết quả đúng vào ô vuông, ta cần điền lần lượt các số vào các hình trống.

 

Gợi ý 2

- Điền số vào hình tròn xanh:

+) Ta có: 0 + 2 = 2

+) Vậy số cần điền vào hình tròn xanh là số 2.

 

Gợi ý 3

- Điền số vào hình tròn đỏ:

+) Ta có: 2 + 1 = 3

+) Vậy số cần điền vào hình tròn đỏ là số 3.

 

Gợi ý 4

- Điền số vào hình vuông:

+) Ta có: 3 + 2 = 5

+) Vậy số cần điền vào hình vuông là số 5.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích