Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 7 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 7)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mẹ mua cho hai anh em Dũng và Tuấn mỗi người 25 viên bi. Nếu bớt của Dũng 19 viên bi và bớt của Tuấn số bi bằng số bi còn lại của Dũng thì hai anh em còn lại tổng cộng viên bi.

Đáp án

Mẹ mua cho hai anh em Dũng và Tuấn mỗi người 25 viên bi. Nếu bớt của Dũng 19 viên bi và bớt của Tuấn số bi bằng số bi còn lại của Dũng thì hai anh em còn lại tổng cộng viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích