Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 7)
Câu hỏi

Có 2 thùng đựng dưa hấu, thùng thứ nhất có 1 quả dưa hấu, thùng thứ 2 có 2 quả dưa hấu. Vậy cả 2 thùng có bao nhiêu quả dưa hấu? 

Đáp án

Có 2 thùng đựng dưa hấu, thùng thứ nhất có 1 quả dưa hấu, thùng thứ 2 có 2 quả dưa hấu. Vậy cả 2 thùng có bao nhiêu quả dưa hấu? 

Có 4 gợi ý cho câu hỏi này! 4

Gợi ý 1

- Muốn tìm tổng số dưa hấu ở 2 thùng ta sử dụng phép cộng để tính.

Gợi ý 2

- Ta lấy số quả dưa hấu ở thùng 1 cộng với số quả dưa hấu ở thùng 2. Tổng vừa tính chính là số quả dưa hấu ở cả 2 thùng.

Gợi ý 3

- Ta có: +) thùng 1: 1 quả dưa hấu

            +) thùng 2: 2 quả dưa hấu

 

Gợi ý 4

- Vậy tổng số quả dưa hấu ở cả 2 thùng là: 1 + 2 = 3 (quả dưa hấu)

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích