Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 7 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 7)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có 2 thùng đựng dưa hấu, thùng thứ nhất có 1 quả dưa hấu, thùng thứ 2 có 2 quả dưa hấu. Vậy cả 2 thùng có bao nhiêu quả dưa hấu? 

Đáp án

Có 2 thùng đựng dưa hấu, thùng thứ nhất có 1 quả dưa hấu, thùng thứ 2 có 2 quả dưa hấu. Vậy cả 2 thùng có bao nhiêu quả dưa hấu? 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích