Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nga, Mai, Lan có tổng cộng 396 que tính. Nga và Mai có 264 que tính, Mai và Lan có 274 que tính. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

Đáp án

Nga, Mai, Lan có tổng cộng 396 que tính. Nga và Mai có 264 que tính, Mai và Lan có 274 que tính. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích