Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 31 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Khẳng định sau đúng hay sai?

Lúc 10 giờ thì kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 10

Đáp án

Khẳng định sau đúng hay sai?

Lúc 10 giờ thì kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 10

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích