Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 30)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính nhẩm:

87 – 36 + 8 =

Đáp án

Tính nhẩm:

87 – 36 + 8 =

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích