Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 30)
Câu hỏi

Tính nhẩm:

87 – 36 + 8 =

Đáp án

Tính nhẩm:

87 – 36 + 8 =

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích