Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 29 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 29)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

515 – 69 + 333 – 212 +  = 78 + 658  145

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

515 – 69 + 333 – 212 +  = 78 + 658  145

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích