Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 20 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 20)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm đáp án đúng thả vào ô trống cho lời giải của bài toán sau:

                              

Có 70kg gạo nếp chia đều cho 5 hộ gia đình. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu yến gạo nếp?

  • \frac{5}{7}
  • 5
  • 7
  • 70
  • \frac{7}{5}
  • \frac{70}{5}
Đổi:
kg =
yến
Mỗi gia đình nhận được số yến gạo nếp là:
7 :
=
(yến)
Đáp án
Đổi:
kg =
yến
Mỗi gia đình nhận được số yến gạo nếp là:
7 :
=
(yến)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích