Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 18)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 95
  • 100
  • 99
  • 90
Bác An nuôi một đàn vịt. Sau khi bác An bán đi 37 con vịt thì còn lại 63 con vịt. Vậy trước khi bán, đàn vịt của nhà bác An có
con.
Đáp án
Bác An nuôi một đàn vịt. Sau khi bác An bán đi 37 con vịt thì còn lại 63 con vịt. Vậy trước khi bán, đàn vịt của nhà bác An có
con.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích