Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 17 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 17)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 54
  • 52
  • 44
  • 64
Cuối học kì I, lớp 2A được nhà trường thưởng cho 46 quyển vở, ít hơn số vở được thưởng của lớp 2B là 8 quyển. Vậy lớp 2B được thưởng số vở là
quyển.
Đáp án
Cuối học kì I, lớp 2A được nhà trường thưởng cho 46 quyển vở, ít hơn số vở được thưởng của lớp 2B là 8 quyển. Vậy lớp 2B được thưởng số vở là
quyển.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích