Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 17)
Câu hỏi

Kéo thả số và dấu thích hợp vào ô trống:

  • +
  • =
  • -
  • 6
  • 2
  • 4
  • 8
Ta có phép tính:
Đáp án
Ta có phép tính:

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích