Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 16)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tháng 7 có ngày thứ tư là ngày 20. Vậy thứ tư hai tuần trước của tháng đó là ngày .

Đáp án

Tháng 7 có ngày thứ tư là ngày 20. Vậy thứ tư hai tuần trước của tháng đó là ngày .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích