Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 16)
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Phép tính     =     Kết quả
Đáp án
Phép tính     =     Kết quả

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích