Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 13)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hai ống nước dài tổng cộng 84dm, ống nước thứ nhất dài 38dm. Hỏi ống nước thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

 

Đáp án

Hai ống nước dài tổng cộng 84dm, ống nước thứ nhất dài 38dm. Hỏi ống nước thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích