Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 12 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 12)
Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
Hình vẽ trên có
hình vuông.
Đáp án
Hình vẽ trên có
hình vuông.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích