Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Năm nay mẹ 43 tuổi còn Lan 15 tuổi. Vậy 5 năm nữa mẹ hơn Lan tuổi.

Đáp án

Năm nay mẹ 43 tuổi còn Lan 15 tuổi. Vậy 5 năm nữa mẹ hơn Lan tuổi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích