Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 11
  • 6
  • 7
  • 9
Mẹ 31 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi. Vậy con
tuổi.
Đáp án
Mẹ 31 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi. Vậy con
tuổi.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích