Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 10 / Bài tập Toán nâng cao (Tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào vào ô trống:

  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 1
a) 2 +
= 5
b)
+ 1 = 5
c) 5 -
= 3
Đáp án
a) 2 +
= 5
b)
+ 1 = 5
c) 5 -
= 3

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích