Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 1 / Bài mở đầu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nghiên cứu các thành phần tự nhiên của Trái Đất, bao gồm:

Đáp án

Nghiên cứu các thành phần tự nhiên của Trái Đất, bao gồm:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích