Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 1 / Bài mở đầu
Câu hỏi

Nghiên cứu các thành phần tự nhiên của Trái Đất, bao gồm:

Đáp án

Nghiên cứu các thành phần tự nhiên của Trái Đất, bao gồm:

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Các thành phần tự nhiên của Trái Đất bao gồm: Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích