Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / b


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Khi viết con chữ "b" viết thường, em phải viết nét nào trước ?
Đáp án
Khi viết con chữ "b" viết thường, em phải viết nét nào trước ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích