Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / b
Câu hỏi
Khi viết con chữ "b" viết thường, em phải viết nét nào trước ?
Đáp án
Khi viết con chữ "b" viết thường, em phải viết nét nào trước ?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích