Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 9 / ay, â - ây (bay, dây)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… vơi; gi… tờ; sập b…

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
đ… vơi; gi… tờ; sập b…

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích