Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / au, âu (cau, cầu)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền tiếng "rau" hay "dâu" cho thích hợp ?
.... má
quả ....

Đáp án

Điền tiếng "rau" hay "dâu" cho thích hợp ?
.... má
quả ....

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích